Ledig vikariat som organist


Det er ledig 100 % vikariat som organist i Ålesund kyrkjelege fellesråd med Ålesund og Volsdalen og krematoriet i Ålesund som særskilt arbeidssted fra 15.april 2023 til 15. april 2024. 

Les mer

 

Ledig vikariat som organist


Det er ledig 100 % vikariat som organist i Ålesund kyrkjelege fellesråd med Ålesund og Volsdalen og krematoriet i Ålesund som særskilt arbeidssted fra 15.april 2023 til 15. april 2024. 

Les mer

 

Tårnagent 21-22 januar


Ålesund og Volsdalen menighet inviterer alle døpte født i 2014 til å være agenter i Ålesund kirke Lørdag 21.januar 17-20 og søndag 22.januar 10:00-1300  

Les mer

 

Tårnagent 21-22 januar


Ålesund og Volsdalen menighet inviterer alle døpte født i 2014 til å være agenter i Ålesund kirke Lørdag 21.januar 17-20 og søndag 22.januar 10:00-1300  

Les mer

 

Lørdag er det basar!


Ålesund og Volsdalen menighetspleie inviterer til en kjekk dag i Volsdalen.

Les mer

 

Lørdag er det basar!


Ålesund og Volsdalen menighetspleie inviterer til en kjekk dag i Volsdalen.

Les mer

 

Inviterer til innholdsrik utstilling


I vinter fikk medlemmene i Ålesund Kameraklubb i oppgave å tolke kirkerommet. Søndag 24. april fra kl. 14.00 kan du se vel 40 av bildene utstilt der de ble tatt - i Ålesund kirke.

Les mer

 

Inviterer til innholdsrik utstilling


I vinter fikk medlemmene i Ålesund Kameraklubb i oppgave å tolke kirkerommet. Søndag 24. april fra kl. 14.00 kan du se vel 40 av bildene utstilt der de ble tatt - i Ålesund kirke.

Les mer

 

Fastetida 2022, helsing frå biskopen


I Noreg lyt vi førebu oss på å ta imot flyktningar frå eit krigsherja Ukraina. Korleis kan lokalkyrkja bidra inn mot den dramatiske situasjonen Europa og verda finn seg i no?

Les mer

 

Fastetida 2022, helsing frå biskopen


I Noreg lyt vi førebu oss på å ta imot flyktningar frå eit krigsherja Ukraina. Korleis kan lokalkyrkja bidra inn mot den dramatiske situasjonen Europa og verda finn seg i no?

Les mer

 

Årshjul for menigheten


Vi har mange spennende aktiviteter under planlegging i 2022.

Les mer

 

Årshjul for menigheten


Vi har mange spennende aktiviteter under planlegging i 2022.

Les mer

 
 

Ålesund kirke

Ålesund kirke er et av de mest populære turistmålene på Sunnmøre, en arkitektonisk perle med en aktiv menighet.

Les mer

 

Volsdalen kirke

Volsdalen kirke ble vigslet i 1974 etter at den nye menigheten i flere år hadde brukt menighetshuset som kirke.

Les mer

 

Skarbøvik kirke

Skarbøvik kirke - et resultat av mye god dugnadsånd og et sterkt ønske om ei arbeidskirke i nærmiljøet.

Les mer

Se flere saker