Søndagstanker på pinsedag


Andakten på pinsedag er skrevet av Joachim Haaland og handler om fanklubber, fred, tegn og Tvileren Tomas. 

Les mer

 

Søndagstanker på pinsedag


Andakten på pinsedag er skrevet av Joachim Haaland og handler om fanklubber, fred, tegn og Tvileren Tomas. 

Les mer

 

Søndagstanker søndag før pinse


Søndag før pinse er en av kirkeårets "mellomdager" eller "nestendager". På torsdag var det Kristi himmelfartsdag og snart er det pinse. Men ikke ennå. Andakten denne gangen er ved kapellan Anna Friheden. 

Les mer

 

Søndagstanker søndag før pinse


Søndag før pinse er en av kirkeårets "mellomdager" eller "nestendager". På torsdag var det Kristi himmelfartsdag og snart er det pinse. Men ikke ennå. Andakten denne gangen er ved kapellan Anna Friheden. 

Les mer

 

Søndagstanker på Kristi Himmelfartsdag


Andakten på Kristi himmelfartsdag er skrevet av diakon Gunnhild Barstad Løvold. God lesning!

Les mer

 

Søndagstanker på Kristi Himmelfartsdag


Andakten på Kristi himmelfartsdag er skrevet av diakon Gunnhild Barstad Løvold. God lesning!

Les mer

 
 

Leie av lokaler

Informasjon til deg som vil leie en av kirkene, menighetshuset i Volsdalen eller kirkekjelleren i Skarbøvik.

Les mer

 

Ålesund kirke

Ålesund kirke er et av de mest populære turistmålene på Sunnmøre, en arkitektonisk perle med en aktiv menighet.

Les mer

 

Volsdalen kirke

Volsdalen kirke ble vigslet i 1974 etter at den nye menigheten i flere år hadde brukt menighetshuset som kirke.

Les mer

 

Skarbøvik kirke

Skarbøvik kirke ble vigslet i 1995, og er eid av en stiftelse i menigheten.

Les mer