Velkommen til dåp!


Dåpen – en gave og en ja-handling.

Velkommen

Dåpen er Guds gave. Den er en ja-handling. Og først og fremst er det Gud som sier ja. Helt fra dag én har Gud sagt ja til barnet. Gud elsker alle, alltid og uten forbehold. Ved døpefonten svarer dere som er foreldre og faddere ja til at den lille skal tilhøre kirken og vokse opp med den kristne tro. Dere sier ja til å lære barnet om troen og hva den betyr for livet. Men dette står dere ikke alene om. For kirken sier også ja. Når barnet blir døpt, blir det medlem i Den norske kirke og en del av fellesskapet i menigheten der dere bor. 

Barnet vil jevnlig få tilbud om å lære mer om kirken og troen, tilpasset alderen. Kirken sier ja til å inkludere barnet deres i trygge og gode aktiviteter der de blir kjent med Gud, seg selv og andre. Gjennom dåpen blir vi alle en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden og gjennom alle tider. Det er et øyeblikk som varer lenge.