Ålesund kirke


Ålesund kirke er et av de mest populære turistmålene på Sunnmøre, en arkitektonisk perle med en aktiv menighet.


Historikk

Den unge byen Ålesund fikk sin egen kirke i 1855. Det var en steinkirke med Heinrich Ernst Schirmer (1814-1887) som arkitekt. Han var arkitekt også for kirkene i Ørsta, Vartdal og Hareid - og for Strøm kirke fra 1857. Strøm kirke ved Skarnes nær Kongsvinger er ganske lik den kirken som ble offer for bybrannen 23. januar 1904. Nabohus av tre stod igjen etter brannen, mens kirken av stein brant! Forklaringen er at tårnlukene stod åpne for at lyden fra kirkeklokkene som varslet brannen skulle nå lengst mulig utover til folk i byen.

850 hus brant, og 10.000 mennesker ble hjemløse - og byen var utan kirke. I en travel gjenreisingstid der en skulle tro at hver familie hadde nok med sine egne behov, ble likevel arbeidet med å bygge ny kirke høyt prioritert. Allerede sommeren 1904 ble det utlyst arkitektkonkurranse. 63 forslag kom inn! Forslaget fra arkitekt Sverre Knudsen fra Oslo vant.

Den gamle kirken hadde som vanlig for norske kirker koret mot øst - mot soloppgangen og retningen for Jesu gjenkomst. For å utnytte topografien og få en fin inngang frå Øwregata i ly for vestaværet endevendte en kirken og la hovedinngangen mot øst. Slik fikk korfasaden - med glassmaleri - rikelig med rom mot den brede Aspøgata. 

Grunnsteinen ble lagt ned av den nye kongen 13. juli 1906. Kong Haakon 7 var da på sitt første besøk i Ålesund etter å ha blitt kronet til konge i Nidarosdomen. En påminnelse til oss om det skiftet som var i landet vårt akkurat på denne tiden - Norge ble ein fri nasjon i 1905.

Kirken er sett opp med naturstein (Ålesundsmur) forblendet med marmorstein fra Lyngstad i Eide kommune på Nordmøre. 2.000 kvadratmeter marmorstein dekker kirkefasaden - steinen har innslag av rosa, grått og svart i det hvite, men like fullt: Det er marmor! Stein fra samme steinbrudd finner vi for eksempel i Rønnebergbua, Fladmarkhuset og det smale huset i Kongensgate. Kirken ble innviet 15. september 1909.

Ålesund er selveste jugendstilbyen, og gjenreisingsperioden etter bybrannen er preget av jugendstilarkitektur. Det er derfor viktig å slå fast at Ålesund kirke ikke er et jugendstilbygg. Fasade av hugget naturstein/marmorstein finner vi igjen i mange hus i Ålesund, men arkitekt Sverre Knudsen søkte tilbake til middelalderen og til tidligere tiders kirkebygg da han planla Ålesund kirke. Steinkirkens rektangulære form med saltak og tårn minner om en middelalderkirke. Kirkerommet har en tradisjonell langkirkeplan med ein akse fra inngang til kor som en vandring på livsens vei. Vindu, dører og kirkerom har rundbueform - trekk fra romansk byggestil. Stein og tre går igjen både i eksteriør og interiør og markerer en symbolsk tilknyting til tidligere tiders kirkebygg. Ålesund kirke ser ut som den vokser opp av grunnfjellet - og ser ut til å være like gammel og stødig som selve fjellet.

Vil du leie Ålesund kirke? Ta kontakt med Kirkens Servicekontor 70 16 53 00 eller epost: Kirkens Servicekontor

 

 

 

Tilbake