Leie av lokaler


Informasjon til deg som vil leie en av kirkene, menighetshuset i Volsdalen eller kirkekjelleren i Skarbøvik.

 

Leie av kirkene

Leie av kirke til konsert eller lignende:  15 % av brutto billettsalg.

Minsteleie:

To første timer 3.200,-
+ for hver påfølgende time 450,-
+ for hver påfølgende time etter kl. 23.00 550,-
Prøver før forestilling, pr. time 370,-

Når vedkommende menighetsråd selv står som arrangør, kreves menighetsrådet etter satsene for minsteleie, om brutto billettinntekter er på minst kr 6 500,-.

Leie av Volsdalen menighetshus

Leie av Skarbøvik kirkekjeller

Tilbake