Leie av lokaler


Informasjon til deg som vil leie en av kirkene, menighetshuset i Volsdalen eller kirkekjelleren i Skarbøvik.

Leie av kirkene

Konserter: Leie av kirkerommet til konserter eller lignende 16 % av brutto billettsalg Når vedkommende sokneråd sjøl står som arrangør, betaler sokneråda etter satsene for minsteleie, dersom brutto billettinntekter er på minst 6500,- kr. 

Minsteleie: To første timene 3 450,-

For hver påfølgende time (Pr time) 500,- 

For hver påfølgende time etter kl 23:00 (Pr time) 600,-

Prøver før forestilling 400,- 
 

 

Volsdalen menighetshus:
Menighetssalen i 1. etasje: 2000,-
Tillegg for kjøkken: 1000,-
Lillesalen i 2. etasje: 1100,-

Leie, Skarbøvik kirkekjeller:
Sal, stue, kjøkken: 1500,-

 

Vil du leie?

Kontakt Kirkens Servicekontor 70 16 53 00 eller epost: Kirkens Servicekontor
 

Tilbake