Leie av lokaler


Informasjon til deg som vil leie en av kirkene, menighetshuset i Volsdalen eller kirkekjelleren i Skarbøvik.

 

Leie av kirkene

Leie av kirke til konsert eller lignende: 15 % av brutto billettsalg.

Minsteleie:

To første timer 3.200,-
+ for hver påfølgende time 450,-
+ for hver påfølgende time etter kl. 23.00 550,-
Prøver før forestilling, pr. time 370,-

Når vedkommende menighetsråd selv står som arrangør, kreves menighetsrådet etter satsene for minsteleie, om brutto billettinntekter er på minst kr 6 500,-.

Ønsker du mer informasjon om booking av kirkene, eller har du spørsmål om leie av  Volsdalen menighetshus eller Skarbøvik kirkekjeller?

Kontakt daglig leder Sven Giske på telefon 480 93 734 eller send en e-post.
 

Tilbake