Leie av lokaler


Informasjon til deg som vil leie en av kirkene, menighetshuset i Volsdalen eller kirkekjelleren i Skarbøvik.

Leie av kirkene

 

Konserter: Leie av kirkerommet til konserter eller lignende 17 % av brutto billettsalg.

 

Minsteleie: To første timene 3 780,-

For hver påfølgende time (Pr time) 580,- 

For hver påfølgende time etter kl 23:00 (Pr time) 680,-

Prøver før forestilling 480,- 
 

 

Volsdalen menighetshus:
Menighetssalen i 1. etasje: 2000,-
Tillegg for kjøkken: 1000,-
Lillesalen i 2. etasje: 1100,-

 

Skarbøvik kirkekjeller:
Sal, stue, kjøkken: 1500,-

 

Vil du leie?

Kontakt Kirkens Servicekontor 70 16 53 00 eller epost: Kirkens Servicekontor
 

Tilbake