Gravferd


Det er stille i kirkerommet. Alle blikk er rettet mot kisten som er vakkert pyntet, men likevel så naken. Buketter og kranser bærer sterke følelser fra de sørgende: Takk for alt. Umistelig. På gjensyn.

Velkommen

Alt har sin tid - også døden. Døden kan vere vanskelig å gripe. Å miste er tungt å ta inn over seg. Gravferda gjør døden og avskjeden mer konkret. Å samles om kista til takk og avskjed er et stoppestad på vegen gjennom sorgen.