Antall deltakere i seremonier


Se hvilke tall som gjelder for våre kirker.

 

Maksantall, begravelser og gudstjenester:

Ålesund kirke:
200
Volsdalen kirke: 150
Skarbøvik kirke: 40

Medvirkende skal ikke telles med i antallet deltakere. Medvirkende er bl.a. ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet og utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør. Antallet medvirkende bør begrenses til det som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet ut fra en lokal vurdering.

Prosten og kirkevergen forholder seg ellers til nasjonale regler fra FHI som er gjengitt i smittevernsveilederen fra Den norske kirke. Foreløpig finnes det ikke strengere lokale regler i Ålesund kommune.


Bestemmelser som i denne omgang gjelder fra 8. juni:

  • Personer som ikke bor sammen skal holde minst 1 meter avstand målt fra skulder til skulder i alle retninger. Arrangøren skal sørge for dette. Vi anbefaler at kirken lokalt vurderer behov for ekstra kirkeverter e.l. som påser at deltakerne holder nødvendig avstand.
  • Antallet til stede skal tilpasses at krav til avstand kan overholdes.
  • Kravet gjelder også ved inn- og utgang og ved toalettbesøk o.l. Bruk av ekstra inn- og utganger bør tilpasses dette.

Tilbake