Lytt til podcasten "Drøs og piano"


De kommende ukene skal vi diskutere Markusevangeliet.

 

Kapellan Joachim Haaland, kantor Oddgeir Nossen og daglig leder Sven Giske skal i løpet av de kommende ukene lese og snakke om Markusevangeliet og dets 16 kapitler. Episodene er bygget opp slik at trioen først leser kapittelet som er i fokus den aktuelle episoden, før de stiller spørsmål, prøver å finne svar og trekker linjer til vår tid.

Du finner både episoder og musikalske innslag her.
 

Tilbake