Misjonsarbeid


Ålesund og Volsdalen menighet har misjonsavtale i Midtøsten i samarbeid med NMS. Sammen med flere partnere ønsker vi å gjøre Guds kjærlighet synlig i muslimske samfunn, der kristne er en minoritet. I tillegg har vi et samarbeid med Himalpartner om salg av varer fra Himalaya. Bilde: Bible Society of Egypt

Dette er vi med på:

  • Kristent mediearbeid og tilgang til bibler
  • Nettbasert teologisk utdanning
  • Bekjempe kjønnsbasert vold og tvangsekteskap
  • Juridisk bistand og beskyttelse til trosminoriteter

Les mer her: https://nms.no/land/midtosten/

Hva gjør vi som menighet?

  • Vi ber for misjonsarbeidet i Midtøsten og markerer samarbeidet med NMS i gudstjenesten
  • Vi samler inn penger til misjonsarbeidet
  • Vi formidler informasjon om arbeidet
  • Vi underviser om misjon i trosopplæringen
Tilbake