Misjonsarbeid


Ålesund og Volsdalen menighet støtter En bedre skolehverdag – et mental helse-prosjekt. Educational Horizons Nepal (EHN).

Mental helse-prosjektene som HimalPartner driver handler om å gi en stemme til de stemmeløse og hjelpe og styrke mennesker som lider. Ikke minst handler det om å bidra til at alle kan få en god barndom, og slik danne grunnlag for en god mental helse senere i livet.

Bakgrunnen for arbeidet til EHN er at mange lærere og førskolelærere i Nepal mangler pedagogisk utdanning. Dette fører til at barnas skolehverdag ofte er preget av repetering/herming og hard disiplin i form av trusler og straff. Målet med arbeidet er derfor
å gi lærere og førskolelærere en pedagogisk tilnærming som fremmer barnets tidlige utvikling.

Med barnets behov og ressurser i sentrum arbeider de for å styrke deres faglige kompetanse og hjelpe dem til å se verdien i deres arbeid.   

Dette er menighetens misjonsprosjekt.

Gjennom forbønn, misjonsgudstjenester og trosopplæringstiltak vil vi informere om,
og støtte opp under et viktig arbeid.  Gjennom faste ofringer og andre inntektsbringende tiltak ønsker menigheten å samle inn minst 40.000 kroner i året.

For mer informasjon om HimalPartner gå inn på:
www.gijernet.no

https://www.himalpartner.no/wp-content/uploads/2021/02/210227-Prosjektkatalog-2021.pdf

https://butikk.gijernet.no/

Tilbake