Misjonsarbeid


 

Ålesund og Volsdalen menighet støtter HimalPartner og prosjektet "En bedre skolehverdag". 
Mange lærere og førskolelærere i Nepal mangler pedagogisk utdanning. Undervisningen er ofte preget av gjentagelse og hard disiplin. 

Gjennom sitt arbeid, og i samarbeid med EHN (Education Horizon Nepal), ønsker HimalPartner å gi lærere og førskolelærere en pedagogisk tilnærming som fremmer barnets tidligere utvikling. Med barnets behov og ressurser i sentrum, arbeider de for å styrke deres faglige kompetanse, og hjelpe dem til å se verdien i arbeidet de gjør. 

Ålesund og Volsdalen menighet støtter arbeidet gjennom forbønn, og 8 faste ofringer gjennom året. Menigheten ønsker at misjonsarbeidet skal få sin naturlige plass i menighetens liv, både i gudstjenester og i barne- og ungdomsarbeidet.  

Menighetens kontaktperson er Christine Bendiksen. Ta kontakt for mer kontaktinformasjon. 

 

 

 

Tilbake