Åpen kirke


Stillhet. Bønn. Meditasjon. Kom og gå når du selv ønsker. Prest eller diakon tilstede. Felles bønn det siste kvarteret.

Ålesund kirke, onsdager 20-21.
Skarbøvik kirke, lørdager 11-12.
Volsdalen kirke, søndag 20-21.

 

Tilbake