Aktiviteter i Ålesund kirke


Se hva som skjer i Ålesund kirke.

 

Tårnagent:

Hvert år inviterer vi alle åtteåringer til å være agenter i Ålesund kirke. Det er gratis å delta.

Kirketårn, symboljakt eller oppdrag og mysterier.

Har du lyst til å gå på symboljakt i kirken? 
Liker du agentmat?
Lurer du på hvilke mysterier du finner i bibelen?
Vet du at det står noe utenpå alle landet sine kirkeklokker? 

Vi håper å se deg som tårnagent!

Mer informasjon kommer.

Vennlig helsing

Anna Friheden, Marit Tørrisen, Stine Liaset og Espen F. Johannessen

Har du spørsmål kan du ta kontakt med kirkelig undervisningsleder Espen Johannessen:

espen.johannessen@kirken-aalesund.no 

Mob. 41 08 39 12 

Ålesund kirkekor:

Ålesund kirkekor er et kor som satser på større konserter, blant annet med orkester. Koret øver på tirsdager kl. 19 - 21.30, og vil gjerne høre fra nye korsangere! 

Åpen kirke:

ÅPEN kirke hver onsdag fra klokka 20.00 i Ålesund kirke. Tid for stillhet, bønn og meditasjon. Kom og gå når en ønsker det. Prest/diakon er til stede. Liturgisk bønn klokka 20.45.

Tilbake