Speidergruppe


Tilbudet er for barn fra 3-7. klasse.

 

Vi har speidergruppe for 3.-7. klassingar, og hodler til ved "Hvalen"; kombinasjonsbunkeren ute på Hessa. Vi har også naust. Gruppa disponerar kanoer, og har det mese av utstyr til utlån.

Ta kontakt med Espen Johannessen, kyrkjeleg undervisningsleiar:
Tlf. 70 16 53 20
espen.johannessen@kirken-aalesund.no

Tilbake