Vi planlegger aksjonsuke for HimalPartner


Dette som en del av aksjonen "Sammen som kirke i hele verden".

 

Foto: Pål Brenne, himalpartner.no

Mellom Kristi himmelfartsdag og St.Hans inviteres alle menigheter til en aksjon for misjonssolidaritet for å styrke menighetenes misjonsprosjekter. Vi i Ålesund og Volsdalen menighet har misjonssamarbeid med HimalPartner, og det samarbeidet skal vi løfte fram med egen Nepal-uke tirsdag 1. juni til søndag 6. juni.

Ålesund og Volsdalen menighet støtter HimalPartners mental helse-prosjekt "En bedre skolehverdag", og dette vil være det gjennomgående temaet for aksjonsuka.

- Staben er svært engasjert, og vi har kommet langt i planleggingen, forteller daglig leder Sven Giske. - Det blir flere arrangement, både i Ålesund, Volsdalen og Skarbøvik, og flere aldersgrupper vil få høre om det viktige arbeidet HimalPartner gjør. Vi skal også ta for oss temaet mental helse på et nasjonalt og lokalt plan gjennom en temakveld i Volsdalen kirke, legger han til.

Programmet er i ferd med å spikres, og inneholder blant annet formiddagstreff, familiemiddag, opplegg for konfirmantene og gudstjenester med offer til HimalPartner. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon når programmet er klart.

Les mer om vårt samarbeid med HimalPartner her.

 

Tilbake