Konfirmantpåmelding


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.

 

Alle konfirmantene i Ålesund og Volsdalen menighet mottar samme informasjon, og kan velge mellom 4 ulike undervisningsopplegg. Merk likevel tid og sted, og vurder hva som er praktisk!

1. Undervisning i Skarbøvik kirke annenhver torsdag kl. 15:30-17:00

2. Konfirmantspeiding, i samarbeid med Hessaspeiderne. Vi holder til i et naust på Hessa eller på Sævollen. Plass til maks 10 konfirmanter annenhver tirsdag kl. 16:30 – 19:00.

3. Sportykonfirmant, i samarbeid med Borgund kyrkjelyd. Vi holder til i gymsalen på Kolvikbakken ungdomsskole. Plass til maks 10 konfirmanter fra vår gruppe. Samlingen blir rett etter skoletid på Kolvikbakken

4. Undervisning i Volsdalen kirke annenhver tirsdag kl. 14:30 – 16:00.

I tillegg til undervisningen, deltar konfirmantene i ulike enkeltarrangement som presentasjonsgudstjeneste, Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon, samtalegudstjeneste, nattcup, lysmesse og konfirmantleir. De kan også bli utfordret til å være med på trosopplæringstiltak rettet inn mot barn.

 

Konfirmasjonsgudstjenestene våren 2021 blir:

Volsdalen: Lørdag 24. april kl. 11:00 og 13:00

Ålesund: Lørdag 8. mai kl. 11:00 og 13:00

Alle konfirmantene drar på overnattingstur til våren.

Datoer for undervisning og aktiviteter gjennom konfirmantåret kommer vi til å gi når vi vet hvilke restriksjoner som gjelder for høsten.

 

Tirsdag 15. september kl.18:00 blir det foreldremøte i Volsdalen menighetshus for de som skal konfirmeres i Volsdalen kirke.

Torsdag 17. september Kl. 18:00 blir det foreldremøte i Skarbøvik kirke for de som skal konfirmeres i Ålesund kirke.

Påmeldingen til konfirmasjon skjer gjennom påmeldingsskjemaet her. Påmeldning åpner 1. august.

 

Har du spørsmål må du gjerne ta kontakt med Espen på 70 16 53 20 eller espen.johannessen@kirken-aalesund.no

 

Hjertelig velkommen som konfirmant!

 

Tilbake