Korona - Ny oppdatert informasjon


 

Restriksjonar ved gravferder

Ålesund kommune har fatta vedtak om å avgrense tal på deltakarar i gravferder til maksimalt 50 personar. Vedtaket gjeld frå onsdag 22. april og til ny beskjed blir gitt.

Skal vere ei trygg gravferd

Kommuneoverlegen vurderer desse arrangementa som trygge dersom hygienereglar og avstandsreglar vert etterlevd.  Personar som kan ha vore utsett for smitte pga reise til område med mykje smitte eller personar som er i risikogruppa bør vere spesielt varsame. 

- Viktige samlingar og seremoniar som gravferder er, bør kunne gjennomførast på ein god og verdig måte med høve for deltaking av dei aller næraste, seier Mestad. 

I samråd med Ålesund kirkelige fellesråd og Prosten i Nordre Sunnmøre prosti har det vore gjennomgang av smitteverntiltak og avstandsreglar under gravferder i alle kyrkjer og kapell i fellesrådsområdet. 

Ein har utarbeidd ei liste over kor mange ein kan få plass til avhengig av storleiken på kyrkjer og kapell. Grense for deltaking ved gravferd er individull for den einskilde bygning begrensa til 50 personar totalt i dei størst kyrkjene. 

Sist endret 22.04.2020 19.00

Vi viser ellers til følgende nettsider:

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/more

https://alesund.kommune.no/

https://www.fhi.no

 

Prestene er operative og du kan ta kontakt med oss for samtale, sjelesorg og nattverd.

Arnt Sigurd Sollie
sokneprest
telefon 481 26 123

Joachim Haaland,
kapellan
telefon 909 94 899

Anna Friheden
kapellan
telefon 450 68 925

Menighetskontoret er ikke betjent. For praktiske spørsmål kan du kontakte:
Henriette Bryn
Daglig leder
telefon 906 73 233

Tilbake