Konfirmant 2022


Velkommen som konfirmant i Ålesund og Volsdalen menighet!

 

Merk: Påmeldingen åpner 1. august 2021. Det vil bli opprettet eget påmeldingsskjema på våre nettsider.

Her finner du invitasjon til konfirmant 2022.

Konfirmantene i Ålesund og Volsdalen kan velge mellom tre ulike undervisningsopplegg. Merk deg tid og sted, og vurder hva som er praktisk! 

1. Konfirmant Skarbøvik
Undervisning i Skarbøvik kirke torsdager etter skoletid.

2. Konfirmant Volsdalen
Undervisning i Volsdalen kirke tirsdager etter skoletid.

3. Sportykonfirmant
Dette er et samarbeid med Borgund menighet. Sporty-gruppa er for deg som liker fart og spenning. Vi spiller fotball, volleyball, innebandy, har leker, stafetter og har det i det hele tatt veldig gøy! Undervisningen vil skje onsdager etter skoletid, og basen vår er Kolvikbakken ungdomsskole (Ratvikåsen). Dette opplegget har plass til 10 konfirmanter fra Ålesund og Volsdalen menighet.

Viktige datoer

Konfirmant Volsdalen:

Foreldremøte for foreldre og foresatte til konfirmant Volsdalen:
Tirsdag 7. september klokka 18.00 i Volsdalen menighetshus.

Presentasjonsgudstjeneste søndag 26. september klokka 11.00 i Volsdalen kirke.
Konfirmasjonsdato: Lørdag 7. mai i Volsdalen kirke.

Konfirmant Skarbøvik:

Foreldremøte for foreldre og foresatte til konfirmant Skarbøvik:
Tirsdag 21. september klokka 18.00 i Skarbøvik kirke.

Presentasjonsgudstjeneste søndag 26. september klokka 11.00 i Ålesund kirke.
Konfirmasjonsdato: Lørdag 14. mai i Ålesund kirke.

NB! Sportykonfirmanter og foreldre/foresatte deltar på foreldremøte i den kirken de sokner til. Også presentasjonsgudstjeneste og konfirmasjon foregår i kirken konfirmanten sokner til.

Konfirmantavgift

Konfirmantavgiften er på 1.800 kroner. Faktura sendes ut etter påmelding. Ta kontakt med daglig leder Sven Giske på konfirmant@volsdalen.no om du har spørsmål om betaling.Deltakelse på ulike arrangement

I tillegg til undervisningen deltar konfirmantene i ulike enkeltarrangement som presentasjonsgudstjeneste, Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon, samtalegudstjeneste, nattcup, lysmesse og konfirmantleir. Konfirmantene kan også bli utfordret til å være med på trosopplæringstiltak rettet mot barn, som Lys våken, Tårnagent-samling og lignende.

Opplev livet som konfirmant på TikTok #konfirmantene.

Tilbake